Сертификати и удостоверения

Uncategorized

Сертификати и удостоверения

ЛогоКъща С-Иввена Пловдив повишвава системно професионална компетентност на своя екип чрез участие на всички действащи в центъра терапевти в обучителни курсове на различни актуални за детското развитие, диагностика и терапия теми, организирани и провеждани ежегодно от Фондация С-Иввена. Преминатите от целия екип до момента обучения са на следните теми: Теоретико-практически курс за работа с алтернативни […]

Сертификати и удостоверения Read More »

Защо е важна работата в екип?

Логопедичен и Монтесори Център към Фондация „С-ИВВЕНА“ Пловдив е център, който работи екипно за постигане на максимална ефективност в диагностиката и терапията на деца с различни езико-говорни и емоционално-поведенчески нарушения. Нерядко децата с водещи комуникативни нарушения – специфични езикови дефицити и различни говорни затруднения имат нужда от допълваща психологическа подкрепа в емоционално-поведенчески аспект. Това е

Защо е важна работата в екип? Read More »

Кога сме за логопед?

Езико-говорните нарушения са сред най-широко разпространените разстройства в детска възраст.Те дават силно отражение върху психичните процеси и върху процеса на комуникация и са свързани с появата по-късно на проблеми с ученето, както и на емоционални и поведенчески разстройства.Ранното им диагностициране и лечение е изключително важно за по-късното личностово и социално функциониране в юношеството и зрелостта.В ЛогоКъща С-ИВВЕНА се осъществява консултация и терапия на

Кога сме за логопед? Read More »

Финансиране “Комплексна терапия”

Във връзка с една от основните цели на своето създаване, а именно подкрепа на деца с езико-говорни затруднения и тяхната превенция, Фондация „С-ИВВЕНА“ Пловдив, ще финансира със собствени средства 30% от  терапията на деца със специални образователни потребности, които са от социално-слаби семейства.Инициативата е по проект за „Ранно детско развитие и превенция на езико-говорни нарушения в детска възраст“. Работата с децата ще

Финансиране “Комплексна терапия” Read More »