Възстановяване на говора след инсулт

Възстановяване на говора след инсулт

За повечето пострадали най-тежкото последствие от инсулта не е парализата, а загубата на говорни способности.

Дали това е афазия (в резултат на мозъчните поражения пациентът трудно „намира” правилната дума), или е дизартрия (случаите, при които няма проблем в разбирането на речта, но мускулите, участващи в произнасянето на звуците в ларинкса, са засегнати от мозъчния удар), нещастието винаги е непоносимо.

На този дефект трябва да се обърне внимание още през първите дни след инсулта.
Говорните проблеми невинаги могат да бъдат коригирани напълно, но може да се направи много за частичното им превъзмогване.

Програмата на Център С-ИВВЕНА за въстановяване на говора след инсулт включва:

  1. Първоначална оценка на случая – оценка на езиковата и речева компетентност и определяне степента на нарушение
  2. Изграждане на индивидуална терапевтична програма, включваща ко-терапия – обучение на близките на лицето за ежедневна работа в домашни условия
  3. Индивидуална работа с говорен терапевт – 2 пъти седмично х 1 астрономически час
  4. Предоставяне на Пакет помощни материали за ко-терапия, включващ:
  • Комуникационен албум
  • Печатни материали и литература
  • Адаптирани средства за възстановяване на писмените способности
  • Комплект масажни артикули

Възможност за провеждане на логопедичната терапия и в дома на болния.

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.