Програма Ранна интервенция за пътуващи

Програма Ранна интервенция за пътуващи

Работа по програма „ранна интервенция при деца, пътуващи от други градове“

От  2011-та година Център С-ИВВЕНА стартира своята програма за ранна интервенцияпри деца, живеещи в градове, в които липсва специализирана подкрепа от логопеди, психолози и спциални педагози. Тя е насочена към деца от раждането до 5-годишна възраст, които са със:

 • специални потребности
 • в риск или
 • изостават в някоя от областите на развитие – физическа, познавателна, социална, емоционална, речева, а също и
 • деца в норма, чиито родители искат целенасочено да стимулират  тяхното ранно невро-психологично развитие, за да им помогнат да разгърнат своя пълен потенциал и да им осигурят среда, богата на развиващи стимули и адекватна на собствените им потребности за развитие (индивидуално)

Програмата за ранна интервенция дава чудесни възможности за решаване на проблеми заедно с родителите, защото се осъществява чрез тяхното обучение и подготовка за директна работа с децата, а ролята на специалистите, освен обучаваща, е контролираща и проследяваща.
Обучението за работа с детето се извършва от специално подготвени консултанти от екипа на С-ИВВЕНА– специалисти по ранно детско развитие, в това число рехабилитатор, специален педагог, логопед и/или психолог.

Екипът предлага съобразени с възрастта и нивото на развитие на детето дейности, които родителите лесно могат да изпълняват в ежедневието – като хранене, сън, игра, взаимоотношения с братята и сестрите. Като част от програмата, специалистите могат да предложат промени и подобрения в използваните в бита предмети – като столче, прибори и съдове за хранене, креватче, люлка и други, така че те да бъдат максимално удобни и пригодени за нуждите на бебето/детето. Разработват се активности, които използват силните страни на родителите и наличните в дома ресурси.

Защо РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ?

 80% ОТ РАЗВИТИЕТО НА МОЗЪКА СЕ СЛУЧВА В ПЪРВИТЕ ТРИ ГОДИНИ ОТ ЖИВОТА. 90% – ДО ЧЕТИРИ ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
Правилните стимулации по време на този период, подпомагат развитието на детето, а липсата им може да доведе до забавяне интегрирането на мозъчната и двигателна дейности.

Нашата цел е бебетата и малките деца да имат възможността да преминат всички етапи на своето развитие по най-добрия начин и да са подготвени за постъпване в училище.

КАК се осъществява програмата?

 • Първоначално семейството идва на място в Центъра за първична консултация. Целта е да се запозанем със случая, да направим първично комплексно обследване и да се насочим какви потребности има конкретното дете.Ако семейството няма възможност да пътува до Пловдив или живее извън страната, всички консултации се осъществяват чрез виртуални срещи.
 • След това, на базата на проведената консултация, изготвяме становище с  препоръки и програма за работа с детето.
 • Следва осъществяване на виртуален видео-разговор със семейството и наш специалист с цел обсъждане на първите препоръки за занимания с детето.
 • Всеки месец семейството идва на място в Центъра за контролна консултация, като на място се получават последващи инструкции за занимания в домашна среда.За семейства, живеещи извън страната или такива, които не могат да идват на място в Центъра, срещите се провеждат във виртуалното пространство.
 • Заниманиятана място в Центъра са с продължителност90 минути, откоито 60 сапряко с детето, останалите 30 с детето и родителите.При невъзможност за посещения в Центъра, видео-срещите са с продължителност 60 мин.

Цена* на услугата:

 • Първична комплексна консултация (видео- или на място) – 65.00лв. (60мин);
 • Контролни консултации (Работа със семейството в Центъра или дистанционно) – 50.00лв. на посещение/виртуална среща;

*Цените включват материали за работа с децата – печатни и в електронен вариант.

Услуга „Пакет“ – при предплащане на 3 видео- и 3 контролни консултации за период от 3 месеца, сумата от първичната консултация се приспада от общата сума на посочените услуги.

При работа с две деца от семейство, второто дете ползва 50% отстъпка от всички посочени цени при отделни занимания и 70% отстъпка, ако заниманията и консултациите са в общо за двете деца времетраене на услугите.

Заплащането на видео-консултациите и услугата „Пакет“ става само по банков път, като същото се осъществява преди провеждането на самата услуга.

След извършено плащане, администратор ще се свърже със семейството в рамките на 5 работни дни за уточняване на дата и час за провеждане на виртуалната консултация.

Банкова сметка за превод:
СИБАНК
IBAN: BG42 BUIB 98881046 1024 00
BIC: BUIBBGSF
Получател: С-Иввена ЕООД

За допълнителни въпроси и уточнения:
0894 74 88 16
s_foundation@abv.bg

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.