Програма Децата аутисти

Програма Децата аутисти

Програма ДЕЦАТА АУТИСТИ е насочена към комплексна терапия, обучение и подобряване качеството на живот на децата с генерализирани разстройства на развитието.

Програмата включва работа в екип със специалисти логопед, хранителен терапевт, специален педагог – Монтесори,  психолог, невролог, ерготерапевт,  както и паралелна работа със семейството.

За всяко дете се разработва индивдуална терапевтична програма, включваща:

 • Монтесори метод
 • Обучение в алтернативни системи за комуникация – С.К.О.К.,  ТEACCH
 • Приложен поведенчески анализ
 • Работа в сензорна стая и сензорно-моторна интеграция
 • Хранителна и орално-моторна  терапия
 • Ерготерапия

За семейства, които пътуват от далече, се предвиждат интензивни курсове, включващи:

 • Комплексна оценка на развитието и препоръки
 • Ежедневна пряка терапия в продължение на 10 дни или разпределно в 5 уикенда
 • Изготвяне на програма за ко-терапия и обучение на родителите
 • Контролни консултации през няколко месеца
 • Възможност за дистанционна супервизия от специалистите

За записване натиснете тук

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.