Как да потърсим услугите на психолога?

Как да потърсим услугите на психолога?

В ЛогоКъща С-ИВВЕНА ще получите професионална помощ от детски психолози в следните случаи:

 • При проблеми в психомоторното развитие и комплексна оценка – невропсихологично изследване за кърмачета и деца от 1 до 3 години.
 •  В предучилищна възраст – ранна диагностика и профилактика на обучителни затруднения.
 • при специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфияакалкулия) – съвместно с логопед.
 • детско-юношеска консултация при агресивно поведение, страхове, проблеми в адаптацията – ясла, детска градина, училище, стресови състояния, свързани съз загуба на близък човек, развод на родителите и др.;
 • при системни затруднения в четенето, писането, математическите умения, проблеми с концентрацията, емоционални или социални затруднения, наличие на свръхактивност и импулсивност и др.
 • при поведенчески разстройства от спектъра на аутизма, Аспергер, ГРР и др.

При стресови ситуации и важни събития в живота на децата, като:

 • постъпване в ясла или детска градина
 • смърт на близък
 • разведени родители
 • смяна на местожителство или училище/детска градина
 • поява на нов член в семейството

Още при:

 • проблеми във взаимоотношения с връстниците
 • проблемни взаимотношения с братя и сестри
 • тревожност и депресия
 • агресивни състояния
 • системно опозиционно поведение
 • истерии
 • проблеми със съня
 • хранителни разстройства
 • липса на самостоятелност и прекомерна привързаност към родителите
 • склонности към самоизлоация и ниска самооценка
 • детски страхове и кошмари
 • хиперкативност
 • дефицитно внимание
 • асоциално поведение /затруднения в общуването, трудности с дисциплината и при спазване на общоустановени норми, ред и правила  – в училище, в детската градина, в дома/
 • при психосоматични проблеми – оплаквания за физически болки, гадене, повръщане,  без установена медицинска причина
 • всякакво необичайно поведение

Диагностиката на психичното развитие е комплексна и е с адаптирани и легализирани за България тестови методики, а специалистите в ЛогоКъщата са преминали сертифицирани обучения за тяхното професионално приложение.

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.