Кога сме за логопед?

Кога сме за логопед?

Езико-говорните нарушения са сред най-широко разпространените разстройства в детска възраст.Те дават силно отражение върху психичните процеси и върху процеса на комуникация и са свързани с появата по-късно на проблеми с ученето, както и на емоционални и поведенчески разстройства.
Ранното им диагностициране и лечение е изключително важно за по-късното личностово и социално функциониране в юношеството и зрелостта.
В ЛогоКъща С-ИВВЕНА се осъществява консултация и терапия на някои нарушения в  детското развитие, които не сазаболявания, но водятдопроблеми в обучението , поведението и нормалната речева комуникация .
Тези нарушения причиняват на децата страдания, комплекси за малоценност и понякога провокират поява на агресивност.
Твърде често родители, а за съжаление и някой лекари мислят, че тези нарушения ще се изживеят от детето и с възрастта всичко ще отмине. Тази тактика на изчакване и много погрешна, защото дори да се преодолее с времето едно заекване например, в детето остават като трайни последици чувството за непълноценност, тревожност и комплексираност.

Когато едно дете има езико-говорни нарушения, може да се озове в неприятната ситуация да бъде неразбрано от околните. Също така е много вероятно съучениците му да му сеподиграват, дори да го изолират, тъй като се затрудняват да общуват с него.
Такъв вид преживяване обикновено има отрицателни последствия както върху доверието на детето и неговата способност да общува, така и върху личните му отношения.

Децата с речеви и говорни проблеми, поради затруднението да се изразяват словесно, много често проявяват агресивност.

За децата с речевип роблеми рискът да се сблъскат с трудности в ученето е по-голям.
Навременно поставената диагноза се смята за необходима.
Родителите не трябва да се успокояват с обичайното оправдание, че  е „малко”. По този начин не само че не помагат на децата си, но може да се изгуби ценно време за преодоляването на възможни затруднения, както и при появата на вторични проблеми.

Ето защо ,колкото по-рано се започне комплексна терапия  , толкова по- добри и по-трайни са резултатите.

Нашата цел е тъкмо това – навреме, комплексно, т.е. заедно с родители и учители, и трайно преодоляване на тези нарушения.
За да растат децата ни не само физически здрави, но и уверени, спокойни и със самочувствие на пълноценни и добре реализирани личности.

Кога трябва да потърсим консултация с логопед?

В кърмаческа и ранна детска възраст (0-3г.) се забелязват следните прояви:

– Ако новороденото не можеда засуче – до 3-тия месец отживота на бебето сукането е рефлекс и чак след това се превръща в съзнателен акт на хранене. Ако обаче бебето не засуква, това е сигнал, че е нужно да се проведе хранителна терапия от специалист-логопед;
– Детето ви  е вече на 2-3 години и не говори.
– Ако до 18-месечна възраст детето не образува никакви думи и не имитира звуково родителите си;
– Ако детето не може да дъвче – в зависимост от това кога е захранено (след 6-ия, 7-ия месец), ако детето не иска да дъвче, този проблем би рефлектирал на една по-късна възраст. При дъвчене езикът се върти кръгообразно в устата. А това е много важно, за да може детето на  4 години да каже правилно звука „р“.
– Ако до 1,5 години не иска да пие от чаша –   това е показател, че дишането е през устата и е затруднено през носа. А за сонорните звукове – „л“, „м“, „н“, „р“, дишането през носа е от значение.
– Ако след 2-рата годинка липсват “к” и “г” в говора на детето – този проблем се решава сравнително бързо, но само ако се работи на време. Като цяло е важно да се знае от родителите, че липсата на един звук води до нарушаване на артикулацията на други!!
– Ако около 3-годишна възраст детето бута езика между зъбите си, когато говори;

В предучилищна възраст при детето се забелязват следните прояви:

 • не се ориентира в посокителяво-дясно, горе-долу;
 • не познава цветовете;
 • не може да брои в прав и обратен ред до 10;
 • не може самостоятелно да се облича, има дискоординация на движенията;
 • не може да произнася правилно, пропуска или заменя звуковете: к-г, т-д, ф-в, с-з-ц, ш-ж-ч, р-л;
 • детето говори като бебе, често заменя, пропуска звукове и срички, не довършва думите, неправилно ги подрежда в изречението;
 • гласът на детето звучи носово, без затова да има ясно установена причина (хрема, алергия, трета сливица);
 • детето заеква, говори твърде бързо или твърде бавно и е трудно да се общува с него.

В начална училищна възраст детето има проблеми с:

 •  писането – заменя сходни букви (о-а, ъ-ч, в-д и др.); заменя сходни звукове (п-б, з-ж, ц-ч, с-з);
 • пропуска,  добавя или размества букви и срички, пише разделно части на една дума, слива съседни думи, не спазва редовете.
 • четенето – чете бавно (3-10 пъти по-бавно от скоростта на нормалния читател), чете по буквено, заменя сходни звукове (с-ш, т-д, ц-ч), заменя сходни букви (п-н-и, з-в), пропуска и добавя звукове и срички, често губи мястото на четене, нарушено е разбирането.
 • смятането – (математиката) – трудно чете числата и разбира математическите знаци и термини
 • среща трудности при решаване на устни и текстови задачи.

Горепосоченото далеч не изчерпва многообразието на езиково-говорните нарушения. По-важното е да се види, да се разбере, че има проблем, той да се приеме от родителите и учителя и да се потърси навреме логопедична помощ. Консултацията с логопед може да бъде извършена и по препоръка на лекар (педиатър, невролог, специалист УНГ, офталмолог и др.), от психолог и специален педагог. Не е необходимо обезателно да имате направление от специалист, за да се консултирате с логопед.

На каква възраст можем да заведем детето си за корекция на неправилен звук? 
По принцип няма ограничения във възрастта. И на 30 години, ако човек не може да казва „р“, а иска да се научи, е възможно. Разликата е, че при децата всичко става по-бързо, а при възрастните по-трудно, тъй като навикът е голям.
Но имайте предвид, че ако детето има нарушения в звукопроизношението, когато започне да се учи да чете и пише, това ще доведе до допълнителни трудности.
Защото нарушен звук при произнасяне означава нарушен звук при писане. Когато диктувате на детето, то чува, запомня и после си повтаря наум. Така че, дори правилно да чуе думите, то си ги диктува наум по начина, по който ги изговаря.
И това води до усложнения. Започва да пише неправилно, заменя буквите и т.н.
Ето защо своевременното разрешаване на проблема ще ви спести допълнителни притеснения!

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.