В помощ на логопеди и заекващи

В помощ на логопеди и заекващи

Електронните устройства имат много важно значние при провеждане на терапии за увеличаване на плавността на говора при заекване.
Устройството VoceAmp  VA 601 подпомага плавния говор при близо 80% от заекващите.
Чрез подходящи упражнения, в зависимост от вида заекване, постепенно се стига до най-ефективните настройки, за да може заекващият да се възползва от пълния потенциал на устройството.

При анализиране на дългосрочното влияние на устройството, част от установените резултати включват намаляване честотата на заекването, по-лесно изказване на трудни звуци, увеличаване на самочувствието и справяне с разговори пред аудитория, по телефона, сред непознати и др., което прави VoceAmp  VA 601 добър помощник при терапиите за преодоляване на заекването.

Резултати от проучване на VoiceAmp показва:

  • Ефективен за 7 от всеки 10 заекващи
  • Увеличаване на плавността от 50 до 95%
  • Еднакво ефективен при мъже и жени
  • Отлична приложимост при деца и всички възрасти
  • До 2010 г. над 3 000 устройства в употреба

Защо е толкова ефективно ?

Статистиката показва, че около 1% от световното население заеква.  Устройството е създадено, за да подобри живота на тези, които искат да преодолеят заекването.

Устройството подпомага заекващия чре 3 технологии:
DAF – Забавена Слухова Обратна Връзка
FAF – Честотно изменена Обратна Връзка и
Технология за неутрализиране на странични шумове.

VoceAmp  VA 601 действа като микрофон улавя речта на заекващия, след което с помощта на технологиите преработва сигнала и го връща обратно към заекващия, който чува гласа си с контролирано закъснение (DAF ефект) и промяна на тона (FAF ефект).
Това създава усещането, че друг човек говори заедно със заекващия, като изговаря същите думи по едно и също време. Известен факт е, че когато заекващият шепти, пее или говори в съдружие с друг човек – той/тя не заеква. На този феномен се основава и принципа на действие на устройството.
Ефектите дават увреност на заекващия да говори плавно. Резултатът е до 95% плавност на говора.

Разработка и изплозване в практиката

Е компания от ЮАР с 24-годишен опит в производството на технология за подобряване на говора.
Екипът е съставен от експерти по електроника и речеви терапевти от Великобритания, САЩ и ЮАР.
Целта на компанията е чрез специалисти по говора да разпространи достъпен, висококачествен и високоефективен продукт, отговарящ на индивидуалните нужди на всички заекващи, които желаят да говорят по-плавно.
Клиничните случаи показват дългосрочния положителен ефект от ползването на устройството VoceAmp  VA 601.
Най-добрите резултати се постигат в съчетание с логопедична терапия.

VoceAmp  VA 601 е ефективен както при възрастни с напреднало (хронично) заекване, така и при деца в училищна възраст.
В някои случаи може да се ползва успешно и от по-малки деца.
За консултация, обърнете се към ЛогоКъща С – Иввена в Пловдив, където ще получите допълнителна информация за VoiceAmp и неговото действие. Ако решите да опитате технологията, ще бъдете поканени на безплатен тест с времетраене приблизително около 2-3 часа.
В качеството си на регионален представител на VoceAmp  VA 601за Южна България, ЛогоКъща С-ИВВЕНА предоставя и възможност за закупуване на говорния асистент за ползване от заекващи лица в естествени условия, както и от специалисти логопеди, работещи със заекване.

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.