Програма “Ранно детско развитие и превенция”

Програма “Ранно детско развитие и превенция”

Програмата “Ранно детско развитие и превенция” е ориентирана към кърмачетата (бебета от 0-1 година) и децата от ранна детска възраст (1-3 години).

Същата има за цел

  • Да оцени комплексното ранно детско развитие по неговите основни критерии –  моторика, сензорна дейност, емоционално-социално развитие и говор при кърмачетата и моторика, умения, навици, изобразителна дейност, емоционално-социално развитие и говор при децатаот 1 до 3 години;
  • Да консултира и обучи родителите как да развият максимално потенциала на детето си, спрямо неговите индивидуални възможности и таланти;
  • Да сигнализира за забавяне в развитието по някой от изброените критерии, което да е значимо, за да се обърне своевременно внимание на проблема, което от своя страна носи гаранция за много по-високи шансове за неговото преодоляване, защото ще се предприеме т.нар.  РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ;

Не на последно място програмата цели изграждането на съзнание в родителите, че НЕ Е НУЖНО ЕДНО ДЕТЕ ДА ИМА ПРОБЛЕМ, ЗА ДА СЕ РАБОТИ С НЕГО И ДА МУ СЕ ОБРЪРНЕ ВНИМАНИЕ. Колкото по отрано се открият и развиват детските таланти, толкова по-щастливи, самоуверени и успешни растат децата ни!

А що се отнася до децата, имащи някакъв проблем в развитието си – било то забавено речево или моторно развитие, фактите са следните:  ТЕРАПИЯТА В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ е в пътипо-успешна и приключва много по-рано, отколкото ако оставим дефицитите да се задълбочат и да персистират във времето.

РОДИТЕЛИ, БЪДЕТЕ БУДНИ!

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.