СТАЖОВЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ ЛОГОПЕДИ, СПЕЦИАЛНИ ПЕДАГОЗИ И ПСИХОЛОЗИ

СТАЖОВЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ ЛОГОПЕДИ, СПЕЦИАЛНИ ПЕДАГОЗИ И ПСИХОЛОЗИ

S.IVVENA.FOUNDATION

Кратка информация за Центъра:

Логопедичен и монтесори център към фондация “С-ИВВЕНА” е диагностично-консултативен, терапевтичен и обучителен център  за лица с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения.

Създаден е в края на 2007г. от Ивелина Стаменова и от тогава функционира в екип от утвърдени специалисти в областта на речевата и езикова патология, както и поведенчески и емоционални проблеми при деца и възрастни.
Центърът провежда от 2008г. ежемесечни обучения на специалисти и родители в цялата страна, като лектори са сертифицирани обучители с дългогодишен практически опит зад гърба си.

Осигуряват се и стажове за млади кадри с желание за професионално развитиe, както и възможност за професионална реализация към Фондация С-ИВВЕНА впоследствие.
Центърът разполага с IP камери за видеонаблюдение на терапевтични сесии в реално време и дистанционно, което дава възможност на стажантите да наблюдават сесиите на водещите специалисти и от дома си.

(Изтеглете Формуляр “Стажанти”– 2013 г.)

СТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИ 2013г.

ВАРИАНТ 1 – ИНТЕНЗИВЕН СТАЖ

 • 1 месец продължителност
 • 10% отстъпка от стандартните цени за самостоятелни участници във всички обучителни семинари, провеждани от центъра до края на 2012г.

ВАРИАНТ 2 – СТАНДАРТЕН СТАЖ

 • 3 месеца продължителност
 • 20% отстъпка от стандартните цени за самостоятелни участници във всички обучителни семинари, провеждани от центъра до края на 2012г.

ВАРИАНТ 3 – РАЗШИРЕН СТАЖ

 • 6 месеца продължителност
 • 30% отстъпка от стандартните цени за самостоятелни участници във всички обучителни семинари, провеждани от центъра до края на 2012г.

Забележка:
Участието в обучителни семинари и тренинги е по желание на стажанта, т.е. не е задължително.
При прекъсване на стаж преди края на неговия период, времето, през което стажантът е посещавал центъра се калкулира на цена отговаряща на съответния период.
За всички теоретико-практически  курсове и обучителни семинари, в които стажантът е взел участие през годината, се получават отделни удостоверения за преминато обучение.
Посочените цени са валидни до края на 2013г. и са за ИНДИВИДУАЛЕН СТАЖ.

КАКВО ДАВАТ ПРОГРАМИТЕ

 • Натрупване на богат практически опит в работата с лица с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения;
 • Запознаване и обучение за работа по специфични, световно утвърдени методики за работа с деца – Монтесори, P.E.C.S., TEACCH, П.П.А и др.
 • Работа с най-съвременни технологии и инструмантални методи за терапия при ХАДВ, аутизъм, ДЦП, заекване и др. – FM-системи за комуникация, системи за АВУ /аудио-визуална стимулация/, Биофидбек, ВАТ /вибро-акустична терапия/, говорни асистенти при заекване – VoiceAmp, Daf Faf Assistant.
 • Посещения на обучителни семинари по различни актуални теми, свързани с надграждане на професионалния опит и знания на специалистите;
 • Възможност за професионална реализация в центъра;
 • Удостоверение за преминат стаж по специалността;
 • Препоръки при кандидатстване за работа по специалността;

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА

 • CV с актуална снимка, Мотивационно писмо
 • Попълване на формуляр за кандидатстване
 • Интервю с кандидат-стажанта за обсъждане възможностите му на развитие в центъра
 • Изчакване на одобрение /до 10 дни/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМИТЕ – КАКВО ВКЛЮЧВАТ

 • Обучение под супервизията на утвърдени специалисти с богат практически опит.
 • Директни и индиректни наблюдения на терапевтични сесии /индивидуални и/или групови/ с лица с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения от различни възрастови групи;
 • Асистиране в терапевтичните сесии /индивидуални и/или групови/– натрупване на практически опит;
 • Запознаване със съдържанието на досиетата на клиенти с различни видове комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения;
 • Усвояване на умения за водене на документация при деца с езиково-говорни затруднения и проблеми в развитието, изготвяне на отчети и индивидуални програми за работа;
 • Усвояване на умения за снемане на подорбен логопедичен и психолого-педагогичен стаус при лица от всички възрастови групи, диагноза и диференциална диагноза при различните видове комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения;
 • Наблюдения над екипни диагностични консултации – начин на протичане и консултиране;
 • Асистиране в диагностични консултации – натрупване на практически опит;
 • Наблюдения на обучения и тренинги за родители за ко-терапия – работа в домашни условия при различните видове комуникативни нарушения; Формиране на умения за родителско консултиране;
 • Запознаване с диагностичния инструментариум при снемане на логопедичен и психолого-педагогичен статус /обследване/ и неговата интерпретация, достъп до учебната литература в центъра;
 • Запознаване с инструменталните методики, прилагани в терапиите на деца с проблеми в развитието – работа с FM-системи за комуникация, софтуери за корекция на заекване – DAF FAF ASSISTANT, VoiceAmp, работа с Майнд машини за увличане на мозъчните вълни, Акустична терапия и Биофидбек системи.

ЗАЕТОСТ НА СТАЖАНТИТЕ:

Дните и часовете на провеждане на стажа се уточняват седмица за седмица, според заетостта в центъра и казусите, възложени в програмата на стажантите.

Центърът работи без почивни дни, работното време е от 10:30 до 19:30 часа през работната седмица и от 8 до 17 часа през уикенда.

За контакт и допълнителна информация: Ивелина Стаменова – Управите – тел. 0894 74 88 16

СТАНИ ЕДИН ОТ НАС…

ОЧАКВАМЕ ТЕ!!!

ФОНДАЦИЯ „С-ИВВЕНА”

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.