За нас

За нас

Терапевтичен и обучителен център за лица с речеви, емоционални и поведенчески нарушения

Център “С-ИВВЕНА” Пловдив е създаден и управляван от Ивелина Стаменова, специален педагог – логопед и педагог за лица с интелектуални затруднения, магистър по комуникативни нарушения и детски психолог, в края на 2007 г.
От тогава Центърът функционира в екип с едни от най-утвърдените в страната специалисти в областта на речевата и езикова патология, и емоционално-поведенчески нарушения.
Правят се диагностични консултации на лица с речеви, емоционални и поведенчески нарушения от всички възрастови групи, ежедневно се водят терапии от опитни и креативни терапевти.
Нашата цел е да бъдем водещи и професионалисти в своята област и да помогнем ефективно на всеки, потърсил помощ и подкрепа от нас.

Екип от професионалисти

Lorem ipsum dolor sit amet.

Обучения

Lorem ipsum dolor sit amet.

Онлайн консултации

Lorem ipsum dolor sit amet.

mother-and-son-crafting-together-at-home-LTK34BD.jpg
girl-with-brush-drawing-sun-on-paper-PND2R36.jpg

За нас

В екипа на Центъра са на разположение и следните специалисти:

За нас

Екип

Проф. Виолета Боянова

Виолета Боянова е лекар – невропсихолог и специалист по речева и езикова патология, с дългогодишен опит в своята професионална сфера. Преподавател е на студенти от специалности Логопедия и Психология в  университетите в цялата страна. Занимава се с деца с езико-говорни, емоционални и поведенчески разстройства над 30 години, издала е набор от разнообразна литература  и учебни помагала по логопедия и психология. От създаването на Център С-ИВВЕНА е част от неговия екип, заедно с който извършва диагностично -консултативна дейност за родителите на деца с проблеми в развитието. Водещ лектор е в повечето обучителни семинари за специалисти и родители, които центърът организира. Говорните терапевти в центъра провеждат индивидуалните и групови терапии с децата под нейната супервизия.

Ивелина Стаменова

Създател и управител на Център „С-ИВВЕНА“ на територията на град Пловдив в края на 2007г.
Официалният Рожден Ден на Центъра е 26.01.2008г.
Завършила е специална педагогика с модули „Логопедия“ и „Педагогика за лица с умствена изостаналост“, има магистърска степен по „Комуникативни нарушения“, както и специализация по детска психология. Член е на БАХ /Българска Асоциация по Хипноза/. 2015-2016г специализира Арт-терапия към Нов Български Университет. Допълнителни специализации – Ерготерапия (НБУ) и Хранителна терапия (Нина Йорданова, “Пумпелина”).
Част е от диагностично-консултативния екип на центъра, води индивидуални и групови терапии на лица от всички възрастови групи с  комуникативни и емоциоанално-поведенчески нарушения.
Провежда тренинги и обучения за родители, относно проблемите на техните деца и начините за ефективно обучение и възпитание. Специалист по ранно детско развитие.
Ръководи и супервизира работата на терапевтичния екип в центъра. Ментор е на студенти от специалностите Логопедия, Специална Педагогика и Психология към проект Студентски практики в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски.
През 2010 г. учредява Фондация “С-ИВВЕНА” с цел изграждане, развитие и поддържане на оптимално функциониране на структури, подпомагащи комуникацията на лица с комуникативни нарушения, въвеждане на нови, по ефективни и световно утвърдени методи за подобряване възможностите за комуникация при лица с нарушения в общуването,подпомагане на комуникацията,социална интеграция и личностна реализация на лица с комуникативни нарушения.
В началото на 2014г. открива първият за територията на град Пловдив полудневен център за ранно детско развитие и превенция на обучителни трудности „Децата обичат Монтесори“.
Част от лекторския екип на Фондация „С-ИВВЕНА“, с който ежемесечно провежда практически семинари и обучителни курсове на специалисти логопеди, психолози и педагози – ресурсни и масови учители от цялата страна.
Член е на БАХ /Българска Асоциация по Хипноза/. 2015-2016г специализира Арт-терапия към Нов Български Университет.

Боряна Дешева

Казвам се Боряна Петрова–Дешева и съм холистичен консултант, с квалификации в теологията, хипнотерапията и хомеопатията. Имам опит в работата с фините енергии – Омни лечение І и ІІ, Ошо Нео Рейки, Усуи Шики Рейки Риохо І и ІІ към Български Рейки Център с д-р Самир Кале.
Усъвършенствах своите умения чрез редица курсове, сред които Journey Through The Dark Passages, Gems from Indian Homoeopathy, Mastering the Boger Boenninghausen’s Repertory, Success in Complex Cases, Plant Subclass and Superclass, Basic Homeopathy Course на The Other Song Academy.
Специализирала съм клинична хомеопатия в курсовете на д-р Данипкар и д-р Боркар за работа с остри и хронични случаи. За достигане до дебрите на несъзнаваното, където е заключено това, което ни разболява, прилагам иновативния подход на д-р Дивия Чабра за Скок към симилимума. И тъй като хомеопатията е един непрекъснат процес на учене, от една година изучавам и прилагам най-новия WISE метод на д-р Раджан Шанкаран – за разпознаване на преживяването на вътрешната песен у пациента.
От 2 години работя с Fairway Garden Clinic и с нейния директор Валентина Георгиева създадохме CHE Bulgaria – хомеопатична школа, клон на CHE London. От 2021 година стартирахме нискобюджетна студентска клиника, в която нашите студенти работят с пациенти в онлайн среда. Преводач съм на Българско Хомеопатично Общество и развивам образователна дейност в областта на хомеопатията.

„Други специалисти към нашия мултидисциплинарен екип са: детски психолози, специални педагози, музико- и арт-терапевти, говорни и хранителни терапевти, Монтесори учители“.

Допълнителни курсове и квалификации:

Организирала, преминала и водила част от всички изброени практически семинари за специалисти и родители на деца с проблеми в развитието:

Модул 1 - основни подходи при работа с деца със СИД

Модул 2 – методи Таcpac, Brain Gym, Snoezelen

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.