Защо е важна работата в екип?

Защо е важна работата в екип?

Логопедичен и Монтесори Център към Фондация „С-ИВВЕНА“ Пловдив е център, който работи екипно за постигане на максимална ефективност в диагностиката и терапията на деца с различни езико-говорни и емоционално-поведенчески нарушения.

Нерядко децата с водещи комуникативни нарушения – специфични езикови дефицити и различни говорни затруднения имат нужда от допълваща психологическа подкрепа в емоционално-поведенчески аспект.

Това е така, тъй като по-дългото протичане на езико-говорните нарушения, без намесата на специалист, води до негативни вторични психологически последствия, свързани с високи нива на тревожност, ниска самооценка и липса на самоувереност в собствените възможности, асоциално поведение, агресия и автоагресия, опозиционно поведение, както и съпътстващи когнитивни дефицити, свързани със затрудения в сферата на памет, внимание, мислене.

Именно тогава, за да бъде логопедичната терапия максимално ефективна е небходима работа в екип с психолог, който да работи за когниция, емоции и поведение.

От друга страна са децата с водещи поведенчески нарушения, при които работата в екип от логопед и психолог е задължителна. Това може да се случи само в Център, в който съответните специалисти водят един случай заедно и обсъждат ежедневно развитието му.

Посещението на логопед и психолог, които работят отделно, в различни кабинети и нямат връзка помежду си не може да даде нужния положителен резултат, тъй като ще липсва регулярната обратна връзка между специалистите и нужната екипност.

Не на последно място е работата ни с родителите, която е от ключово значение за успешно протичане на терапиите. Специалистите, работещи в ЛогоКъща С-ИВВЕНА поддържат непрексната обратна връзка с цялото семейство на детето, обучават и консултират ежемесечно всички близки, които са в ежедневен контакт с него.

При липсата на такъв тип екипност в терапевтичния процес, резултатите са минимални, а времето на протичане на самата терапия се удължава в пъти във времето.

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.