Услуги

Услуги

Услуги, които предлагаме

В нашия център се осъществява консултация и терапия на някои нарушения в детското развитие, които не са заболявания, но водят до проблеми в обучението, поведението и нормалната речева комуникация. Тези нарушения причиняват на децата страдания, комплекси за малоценност и понякога провокират поява на агресивност.
Твърде често родители, а за съжаление и някой лекари мислят, че тези нарушения ще се изживеят от детето и с възрастта всичко ще отмине. Тази тактика на изчакване и много погрешна, защото дори да се преодолее с времето едно заекване например, в детето остават като трайни последици чувството за непълноценност, тревожност и комплексираност. Ето защо, колкото по рано се започне комплексна терапия, толкова по добри и трайни са резултатите.
Нашата цел е тъкмо това – навреме, комплексно, т.е. заедно с родители и учители, и трайно преодоляване на тези нарушения.
За да растат децата ни не само физически здрави, но и уверени, спокойни и със самочувствие на пълноценни и добре реализирани личности.

mother-and-son-crafting-together-at-home-LTK34BD.jpg
girl-with-brush-drawing-sun-on-paper-PND2R36.jpg

Услуги

Диагностика и консултация в екип

Поставянето на диагноза не е едностранчив процес и винаги изисква много внимателна преценка, а често и месеци наблюдение от страна на различни видове специалисти. Особено внимание изискват емоционално-поведенческите нарушения в детска възраст, при които няма как да става дума за прецизност и точност на диагностичния процес, ако в него не участват логопед, психолог, специален педагог, невролог. Много е важна също координираността на мненията и действията на различните специалисти при оценка на случая, т.е. да има екипност в работата. Това се постига най сигурно, когато тези специалисти работят заедно, в един център.
В Център “С-ИВВЕНА” работата в екип е приоритет.

Услуги

Диагностичният процес протича през няколко етапа:

Интервю с родителите и Наблюдение над свободното поведение на детето, неговата игра и взаимодействие с околните.
Обследване или снемане на логопедичен и психолого-педагогичен статус на детето /това става в рамките на повече от една среща, като продължителността зависи от самото дете и неговото съдействие/.
Координиране оценките на различни специалисти и изготвяне на индивидуална програма за терапевтично въздействие.
Контрола през няколко месеца за проследяване на развитието и преоценка на първоначално поставената диагноза при необходимост.

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.