Програма за превенция на ранно заекване

Програма за превенция на ранно заекване

Заекването е нарушение, което най-често възниква в периода от 2 до 5-годишна възраст, като при една голяма част от децата през този период настъпва спонтанно възстановяване (до 80%).
Не бива да се пренебрегва обаче статистическият факт, че при всеки две на три деца с нарушена плавност е необходимо да се приложи терапия за възстановяване и всяко едно на пет от децата с нарушена плавност развива хроничност (протичане на проблема повече от 2 седмици крие такъв риск).

В споменатата възрастова група съществува явлението „нормално нарушена плавност“ или „физиологично заекване“, като същите се свързват с интензивното езиково развитие на децата в този период.
За да се оцени дали едно дете е във фазата на „нормално нарушена плавност“ или съществува реален риск за развитие на типично заекване, е необходима консултация с логопед още през първите дни от поява на „проблема“.
Това е така, защото е изключително трудно да се определят основните различия между двете групи деца, защото и при незаекващите се срещат голям брой нарушени плавности.
Това е и основната причина много често родителите да поставят грешна „диагноза“ на неправилно да фиксират вниманието на децата върху насъвършенствата на тяхната реч.

Един основен постулат в тази теория е , че „заекването не е в устата на децата, а в ушите на родителите“, т.е. според нея нерядко заекването се причинява вследствие неправилната реакция на родителите относно нормално нарушената плавност на речта на техните деца.

Поведението на преминаване към типично заекване се случва, когато:

  1. По-типичните нарушени плавности на речта като повторения на едносрични думи и повторения на срички в думата от две или по-малко на брой, произнесени без стрес и напрежение се увеличават на три и повече на брой, произнесени със или без стрес и напрежение.
  2. Появяват се и повторения на единични звукове, удължавания на звукове, блокажи, нарастване на напрежението, в това число и вторична симптоматика: тремор на устните или напрежение в гласовата мускулатура, лицеви гримаси, примигване с очи, съдвижения на крайниците, които се определят като характерни за симптоматиката на заекването.

Предвид сложността на диагностиката и определяне на типа заекване – физиолиогично, типично и т.н., е изключително важна своевременната реакция на родителите непосредствено след първите прояви на говорни неплавности.

Изчакването крие рисковете на хронифицирането или неправилното отношение към детето, като и двете са критични за оформяна на типично начално заекване.
Само говорният терапевт е този, който може да прецени какъв е индивидуалния случай на всяко дете и да даде адекватните съвети за поведение и говорна техника на родителите.
Не разчитайте на съветите на близки и роднитни от типа „То ще го израсте“, не подценявайте рисковете, направете консултация!

Поради често срещани такива случаи в логопедичната практика, при които децата идват с вече с хронично заекване,
Специалистите от екипа на ЛогоКъща С-ИВВЕНА разработиха собствен проект по програма за превенция на ранно заекване във възрастта между 2 и 5 години – „Аз говоря плавно“, като в програмата се включват деца,
които са във фазата на физиологичното заекване /нормални неплавности, продължаващи по-малко от 6 месеца/, но са оценени от логопедите като рискови за оформяна на начално заекване.
Програмата има няколко цели, свързани с преодоляване на бъдещи проблеми с говора:

  • Усвояване на специфични умения за плавен говор под формата на игротерапия, дихателни процедури, йога за деца, различни доказани класически и алтернативни методи за затвърждаване на трайни умения за плавна реч;
  • Положително и успокоително въздействие върху детската психика чрез различни методи за преодоляване на тревожността при тези деца (често срещно явление), повишаване на самооценката и вярата в собствените възможности, изграждане на умения за релаксация и арт-занимания, водеща до цялостно себеизразяване и преработване на неосъзнати емоции и чувства, свързани със заекването и нерядко поддържащи проявата му;
  • Консултиране и обучение на родителите в говорна техника и начини на правилно поведение и реакции спрямо говорните дисфлуентности на детето – КЛЮЧ към преодоляване на проблема!

В заключение – ако детето ви започне да заеква, не изчаквайте и не удължавайте времето на тревоги и вътрешно напрежение кога и дали ще спре, тъй като тези емоции се улавят и рефлектират негативно върху него.
Единствения правилен път за справяне с проблема е неговата възможно най-ранна диагностика и терапия, а най-добре ПРЕВЕНЦИЯ!
Групите по проекта „Аз говоря плавно“ са в максимален брой от 8 деца, като същият  варира според временното наличие в центъра на деца във възрастта между 2 и 5 години с неплавна реч.
Всяка група е отворена, т.е. може да започне и индивидуално, с едно дете, при липса на други такива в момента.

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.