Галерия

Uncategorized

Обучение и възпитание по Монтесори метод

Монтесори педагогиката се прилага успешно в световен аспект както при деца с нормално психо-физическо развитие, така и при деца с увреждания и проблеми в различни сфери на функциониране – когнитивно, двигателно, сензорно, езиково, емоционално-поведенческо и т.н. В началото на месец юни 2011 г. ЛогоКъща С-ИВВЕНА разшири своята дейност като откри полудневен Монтесори център за  ранно детско развитие и превенция на езико-говорни

Обучение и възпитание по Монтесори метод Read More »

Програма за превенция на ранно заекване

Заекването е нарушение, което най-често възниква в периода от 2 до 5-годишна възраст, като при една голяма част от децата през този период настъпва спонтанно възстановяване (до 80%).Не бива да се пренебрегва обаче статистическият факт, че при всеки две на три деца с нарушена плавност е необходимо да се приложи терапия за възстановяване и всяко едно на пет

Програма за превенция на ранно заекване Read More »

Програма “Ранно детско развитие и превенция”

Програмата “Ранно детско развитие и превенция” е ориентирана към кърмачетата (бебета от 0-1 година) и децата от ранна детска възраст (1-3 години). Същата има за цел Да оцени комплексното ранно детско развитие по неговите основни критерии –  моторика, сензорна дейност, емоционално-социално развитие и говор при кърмачетата и моторика, умения, навици, изобразителна дейност, емоционално-социално развитие и говор при децатаот 1 до 3

Програма “Ранно детско развитие и превенция” Read More »

Възстановяване на говора след инсулт

За повечето пострадали най-тежкото последствие от инсулта не е парализата, а загубата на говорни способности. Дали това е афазия (в резултат на мозъчните поражения пациентът трудно „намира” правилната дума), или е дизартрия (случаите, при които няма проблем в разбирането на речта, но мускулите, участващи в произнасянето на звуците в ларинкса, са засегнати от мозъчния удар), нещастието винаги е непоносимо.

Възстановяване на говора след инсулт Read More »

Програма Спри заекването

ПРОГРАМА „ИНТЕНЗИВЕН КУРС ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПЛАВЕН ГОВОР” ОСНОВНА ЦЕЛ да се разкрие същността, причините и начините за терапия на заекване в горна училищна и зряла възраст, съобразно с индивидуалните характеристики на личността ВРЕМЕТРАЕНЕ 10 дни /непоследователни/ Програмата включва: Запознаване на  лицето с проблем с всички известни начини и техники за корекция на заекване Подготовка на

Програма Спри заекването Read More »

Програма Ранна интервенция за пътуващи

Работа по програма „ранна интервенция при деца, пътуващи от други градове“ От  2011-та година Център С-ИВВЕНА стартира своята програма за ранна интервенцияпри деца, живеещи в градове, в които липсва специализирана подкрепа от логопеди, психолози и спциални педагози. Тя е насочена към деца от раждането до 5-годишна възраст, които са със: специални потребности в риск или изостават в някоя

Програма Ранна интервенция за пътуващи Read More »

Програма Децата аутисти

Програма ДЕЦАТА АУТИСТИ е насочена към комплексна терапия, обучение и подобряване качеството на живот на децата с генерализирани разстройства на развитието. Програмата включва работа в екип със специалисти логопед, хранителен терапевт, специален педагог – Монтесори,  психолог, невролог, ерготерапевт,  както и паралелна работа със семейството. За всяко дете се разработва индивдуална терапевтична програма, включваща: Монтесори метод Обучение

Програма Децата аутисти Read More »

Как да потърсим услугите на психолога?

В ЛогоКъща С-ИВВЕНА ще получите професионална помощ от детски психолози в следните случаи: При проблеми в психомоторното развитие и комплексна оценка – невропсихологично изследване за кърмачета и деца от 1 до 3 години.  В предучилищна възраст – ранна диагностика и профилактика на обучителни затруднения. при специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфияакалкулия) – съвместно с логопед. детско-юношеска консултация при агресивно

Как да потърсим услугите на психолога? Read More »

Помощни средства при деца със СОП

Иновативни помощници, улесняващи общуването, особено при деца без алтернативна система за комуникация – разстройства от аутистичния спектър, деца с множество увреждания, двигателни нарушения, деца с хиперактивност и дефицит на вниманието и всички деца със специални образователни потребности като цяло. Подпомага практикуването на умения за слушане и говорене. Незаменим помощник при въвеждане на сиситеми за алтернативна

Помощни средства при деца със СОП Read More »