Сертификати и удостоверения

Сертификати и удостоверения

ЛогоКъща С-Иввена Пловдив повишвава системно професионална компетентност на своя екип чрез участие на всички действащи в центъра терапевти в обучителни курсове на различни актуални за детското развитие, диагностика и терапия теми, организирани и провеждани ежегодно от Фондация С-Иввена.

Преминатите от целия екип до момента обучения са на следните теми:

 • Теоретико-практически курс за работа с алтернативни системи за комуникация при аутизъм – С.К.О.К., TEACCH
 • Обучение и възпитание по Монтесори метод
 • Сензорна терапия
 • Консултиране и обучение на родители при деца с проблеми в развитието
 • Тренинг за работа с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието
 • Ранна диагностика, терапия и превенция на заекване
 • Обучителни трудности в начална училищна възраст – съвременни методи за диагностика и терапия. Превенция в предучилищна възраст
 • Цикъл практики за работа с деца от аутистичния спектър
 • Приложно-Поведенчески Анализ при аутизъм
 • Емоционално-поведенчески нарушения и разстройства на социалното функциониране в детството
 • Теоретико-практически курс за работа с деца със специфични езикови нарушения – дисфазия на развитието
 • Познаване на рефлексите и правилно позициониране при деца с ДЦП и сходни състояния – основна предпоставка за ефективна терапия и обучение
 • Дейностите в тактилното творчество като предпоставка за развитие при деца с множество увреди. Практическо обучение.
 • Обучение и възпитание на деца с умерено-тежка степен на умствена изостаналост
 • „Вербално-поведенчески анализ при деца от аустистичния спектър и сходни нарушения“
 • „Арт-терапия при деца със специални образователни потребности“

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.