Списък на организациите, участвали в обучения

Списък на организациите, участвали в обучения

ФОНДАЦИЯ С -ИВВЕНА е юридическо лице за осъществяване на обществено полезна дейност, създадено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел в началото на 2010г. с учредител Ивелина Стаменова.

Една от основните дейности на Фондацията е свързана с провеждане на обучения – специализирани курсове за специалисти и родители по проблемите на лицата с комуникативни и емоционално-поведенчески разстройства, както и осигуряване на подходяща научна литература, свързана с проблемите на тези лица.

Следва списък на някои от организациите, които са участвали в обучения, организирани и проведени от лекторския екип на Фондация „С-Иввена“:

РЕСУРСНИ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ

РЦПИОВДУСОП Пловдив

РЦПИОВДУСОП Стара Загора

РЦПИОВДУСОП Плевен

РЦПИОВДУСОП Шумен

РЦПИОВДУСОП Велико Търново

РЦПИОВДУСОП Русе

РЦПИОВДУСОП Силистра

РЦПИОВДУСОП Пазарджик

РЦПИОВДУСОП Смолян

РЦПИОВДУСОП Кърджали

РЦПИОВДУСОП Видин

РЦПИОВДУСОП София Област

РЦПИОВДУСОП Враца

РЦПИОВДУСОП Разград

РЦПИОВДУСОП Айтос

РЦПИОВДУСОП Габрово

РЦПИОВДУСОП Ямбол

РЦПИОВДУСОП Добрич

РЦПИОВДУСОП Сливен

РЦПИОВДУСОП Хасково

ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

ДЦДУ Пловдив

ДЦДУ Дъга гр.Панагюрище

Община Ямбол – ДЦДУ Дъга

ДЦДУ Казанлък

ДЦДУ Кърджали

ДЦДУ Стара Загора

ДЦДУ „Свети Стилян” гр.Ракитово

ДЦДУ”Св.Н.Чудотворец” гр.Бургас

ДЦДУ Асеновград

ДЦДУ Крушари

ДЦДУ Ивайловград

ПОМОЩНИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

Първо ОУ “Св.Св Кирил и Методий” гр. Гоце Делчев

Помощно училище”Любен Каравелов” гр.Стара Загора

Помощно училище „Николай Палаузов” гр.Габрово

ПУИ”Стефан Василев” гр.Свиленград

Помощно училище „Стефан Караджа“ гр.Пловдив

МАСОВИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ЦДГ №43 „СИНЧЕЦ” – гр.Варна

ЦДГ №35 „Незабравка” – гр.Варна

ОДЗ №12 „Детска радост“ – гр.Варна

ДРУГИ УЧАСТНИЦИ

ДМСГД гр.Бургас

ДМСГД гр.Пловдив

Сдружение” Равен старт-2008”

Сдружение „Евроинтеграция“

ЦОП Ямбол

„СБР-НК”ЕАД – СОФИЯ ф-л КЮСТЕНДИЛ

Община Борово

Община Момчилград

КСУДС-ДЦДУ-гр.Роман

ДЦДМУ – град Елена

Община Гълъбово ДЦДМУ

ДЦДМУ Велинград

Фондация “Ръка за помощ” гр.Добрич

ИСПСР – гр. София

Община Чирпан

ЛОГОС-ЕА  ЕООД гр.Бургас

Фондация Грижа за деца с увреждания гр.Габрово

ДЦДВУ „Звънче“ гр.Смолян

Сдружение “Закрила”- ДЦДВУ гр.Ловеч

Сдружение „РАЛИЗ – БАЛИЗ”

ДМСГД Пазарджик

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.