Благородствено писмо

Благородствено писмо

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КРУШАРИ

С.Крушари, 9410, ул. „Девети септември”, №5, тел. 05771/2282, е-mail   dc_krushari@abv.bg,

                Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О   П И С М О

Уважаеми господин Стаменов,

От името на участниците в теоретико-практичния курс „Обучение и възпитание по метода Монтесори” и лично от свое име, Ви изказвам сърдечната ни благодарност за изключително полезното, чудесно подготвено и професионално поднесено обучение.
Желаем Ви успехи в благородната мисия да помагате на родители, педагози и деца, разпространявайки успешните методи за работа, които стимулират детското развитие.

С уважение,
Марияна Вълкова
Директор  ДнЦДУ с.Крушари

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.